O klubu

Dokumenat Rotary Internacionala

Na formularu za prijavu za članstvo u Rotary Internacionalu kao takozvani sponzor klubovi (predlagači, kumovi, mentori) za Rotary Club Palić upisani su Rotary Club Subotica i Rotary Club Zemun. Ime Velimira Stefanovića iz Rotary kluba Subotica pojavljuje se kao specijalni predstavnik u inicijativi za formiranje Rotary kluba Palić. Kao članovi po funkcijama za novoformirani klub navedeni su:

  1. Milko Udicki kao predsednik,
  2. Antal Njerš, kao zamenik predsednika,
  3. Robert Sabadoš kao sekretar,
  4. Zoran Radulović kao blagajnik,
  5. Imi Čejović kao majstor ceremonije,
  6. Brana Lišić kao predsednik Komiteta za međunarodne odnose zajedno sa članovima Laslom Bonijem i Nikolom Malovim,
  7. Nikola Novkov kao predsednik Komiteta za klupsku aktivnost sa članovima Mirkom Gavrilovićem, Borivojem Platišom, Imi Čejovićem, Zoranom Radulovićem,
  8. Suzana Mačković kao predsednik Komiteta za aktivnosti u zajednici zajedno sa članovima Janošom Totom, Ištvanom Huloom, Nikolom Malovim i Branislavom Ćopićem.

Uz navedena imena, u Spisku aktivnih članova RC Palić nalaze se još članovi: Aleksandar Evetović, Nandor Sabadoš Sabo, Ibolja De Negri, Sanja Darvaš, Toni Bedalov i Aleksandar Rotar. Ukup no 21 osoba, čija se imena sa svojeručnim potpisima nalaze i na Spisku osnivača Rotary kluba Palić koji je predat Ministarstvu unutrašnjih poslova, SUP Subotica.

Upis u Registar udruženja građana

 

Naime: osnivački odbor Rotary kluba Palić u sastavu Milko Udicki i Robert Sabadoš iz Subotice i Antal Njerš sa Palića sazvao je Osnivačku skupštinu Rotary kluba Palić na dan 3. novembra 2003. godine, na Paliću sa početkom u 20.00 časova u restoranu Mala gostina. Na Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 20 lica, koja su donela Odluku o osnivanju Rotary kluba Palić i izabrali predsednika (Milko Udicki), zamenika predsednika (Antal Njerš), sekretara (Robert Sabadoš) i članove Upravnog odbora (Nikola Novkov i Brana Lišić), kao i predsednika i članove   Nadzornog odbora (Borivoj Platiša, Sanja Darvaš i Janoš Tot). Prema odluci Osnivačke skupštine upućen je Zahtev za upis u registar organizacija Ministarstvu unutrašnjih poslova SUP Subotica. Naziv organizacije: Rotary Club Palić sa sedištem Palić, Poslovni centar, Horgoški put b.b. Po podnetom zahtevu Sekretarijat unutrašnjih poslova u Subotici doneo je Rešenje po kojem je određen upis udruženja Rotary Club Palić u Registar udruženja građana pod rednim brojem 239. Republički zavod za statistiku je 18. decembra 2003. godine izdao Obaveštenje o razvrstavanju, po kome se Rotary Club Palić sa Palića kao udruženje građana vodi u Registru jedinica razvrstavanja pod matičnim brojem 0880-2165 sa šifrom delatnosti 140430. Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije je 9. marta 2004. godine izdalo Potvrdu o izvršenoj registraciji po kojoj je Poreskom obvezniku Rotary kluba Palić sa matčnim brojem: 08802165 dodeljen Poreski identifikacioni broj – PIB: 103250750, pod kojim je i upisan u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave.

 Čarter proslava

Prema svedočenju Biltena Rotary kluba Palić, broj 1 – mart 2004. i broj 2 – april 2004. na jednoj čarter manifestaciji u Beogradu (čarter proslava Rotary kluba Beograd Metropolitan), 21. februara 2004. godine, objavljeno je da je Rotary Club Palić postao član Rotary Internacionala. Tada je delegaciji Rotary kluba Palić u sastavu Brana Lišić, Milko Udicki, Nikola Novkov, Zoran Radulović, Robert Sabadoš, Nikola Malov i Velimir Stefanović, asistent guvernera, uručena čarter povelja.

I nadalje, samo po svedočenju spomenutih brojeva Biltena Rotary kluba Palić predviđeno je da članovi Rotary kluba Palić održe čarter ceremoniju (da bi zajedno sa sponzor klubovima i gostima proslavili ulazak u Rotary Internacionalu) 29. maja 2004. godine uz bogat trodenevni program u Subotici, u Velikoj većnici Gradske kuće (kulturni program uz nastup Rite Kinke poznate subotičke pijanistkinje, video prezentacija o radu Rotary kluba Palić, pozdravni govori zvaničnika Rotary Internacionala i predstavnika gostujućih klubova, podela značke Rotary Internacionala članovima Rotary kluba Palić), na Paliću u Ribljoj čardi (28. maja večera sa ribljim specijalitetima), u Vili Viktorija (29. maja svečani ručak) i u Maloj gostioni (29. maja uveče Rotary-bal). Arhivski dokumenti sa kojima raspolažemo za vreme pisanja ove hronike, ne govore o realizaciji planiranog programa.

Humanitarne akcije

Članovi Rotary kluba Palić u početku (godinu dana) redovno su se sastajali u Hotelu Prezident, da bi se tokom 2005. godine preselili u Malu gostionu gde su tom prilikom i postavili bakarnu tablicu sa amblemom Rotarija i napisom: „ROTARY INTERNATIONAL ROTARY CLUB PALIĆ District 2481 Meeting: Wednesday, 20h“.

Prema svedočenju zapisnika za 10 godina postojanja i rada rotarijanci palićkog kluba do danas su održali 430 sastanaka (po principu redovno se sastaju svake srede u 20:00 časova u jednoj od konferencijskih sala Male gostione).

Članovi kluba godišnje su organizovali i učestvovali u dve do tri humanitarne akcije. To su redovno doniranje novogodišnjih paketa porodicama u potrebi Mesne zajednice Palić, deljenje novogodišnjih paketa deci „Lurkó Ház“a sa Hajdukova, doniranje užine učenicima u potrebi palićke Osnovne škole, ozelenjavanje dvorišta škole, mesne zajednice i obale Palića, doniranje tzv. EKG aparata mesnoj ambulanti, doniranje dva defibrilatora, doniranje jednog inkubatora Gradskoj bolnici, doniranje rampe za hendikepirane čitaoce palićke Biblioteke, organizovanje prodajne izložbe slika i pozorišne predstave Negovano voće iz Švedske, doniranje instaliranja osvetljenja u hemijskom kabinetu Osnovne škole, doniranje računara za učenike škole, obnova igrališta obdaništa Kalimero, kao i priprema i prodaja roštilja za vreme Urbanovih dana kao i prodaja medovine na Winter festu čiji su prihodi utrošeni za humanitarne akcije.